Pulun kəşfindən öncə...

Tarixin bütün dövrlərində bəşər övladının həyatında önəmli yeri olan “pulun” ibtidai cəmiyyətlərdən müasir dövrümüzə qədər olan tarixi həyat hekayəsini izləyin, sərmayə xəyallarınıza yeni üfüqlər açın!
Tarixin bütün dövrlərində bəşər övladının həyatında önəmli yeri olan “pulun” ibtidai cəmiyyətlərdən müasir dövrümüzə qədər olan tarixi həyat hekayəsini izləyin, sərmayə xəyallarınıza yeni üfüqlər açın!

Pulun kəşfindən öncə...

"Pulun" ibtidai cəmiyyətlərdən müasir dövrümüzə qədər olan tarixi həyat hekayəsini izləyin, sərmayə xəyallarınıza yeni üfüqlər açın!

Müddət: 3:54
Birjalar nə zaman və necə yaranmışdır? Dünya birjaları ilə Siz də tanış olun, qiymət dəyişikliklərindən mənfəətin necə qazanıldığını öyrənin!

Birja nədir?

Birjalar nə zaman və necə yaranmışdır? Dünya birjaları ilə Siz də tanış olun, qiymət dəyişikliklərindən mənfəətin necə qazanıldığını öyrənin!
Müddət: 4:32
Müasir texnologiyalar birja ticarətini yeni səviyyəyə qaldırmışdır. Dünya maliyyə bazarlarında ticarətin günümüzdə hər bir şəxs üçün nə qədər sadə və gəlir fürsətləri ilə zəngin olduğunu öyrənin!

Birjaların fəaliyyət mexanizmi

Müasir texnologiyalar sayəsində dünya maliyyə bazarlarında ticarətin nə qədər sadə və gəlir fürsətləri ilə zəngin olduğunu öyrənin!

Müddət: 4:29
Hisslərinizə hakim olmağı öyrənin, gücünüzə inamınızı artırın, sağlam düşüncə ilə doğru qərar verə bilmə təcrübəsi qazanın!

Texniki analiz

Qiymət dəyişikliklərini doğru şəkildə proqnozlaşdıra bilmək üçün texniki analizi öyrənin, uğurların təməli olan biliklərə sahib olun!

Müddət: 03:50
Birjalara hansı faktorlar təsir edir? Maliyyə bazarlarında qiymət dəyişikliklərinə səbəb olan iqtisadi və siyasi faktorların analiz üsulları ilə Siz də tanış olun!

Fundamental analiz

Birjalara hansı faktorlar təsir edir? Qiymət dəyişikliklərinə təsir edən iqtisadi və siyasi faktorların analiz üsulları ilə Siz də tanış olun!

Müddət: 3:15
Dalğa nəzəriyyəsi qiymət dəyişikliklərinin kainatdakı təbii qanunauyğunluqlar çərçivəsində ən mükəmməl analiz metodudur. Birja fəlsəfəsi, kütlə psixologiyası, investor düşüncələri və birjalardakı təbii qanunauyğunluqlardan bəhs edən bu izahat Sizə maliyyə bazarlarının təbii məntiqini açıqlayacaqdır.

Elliot dalğa nəzəriyyəsi

Birjalardakı təbii qanunauyğunluqlardan bəhs edən bu izahat Sizə maliyyə bazarlarının təbii məntiqini açıqlayacaqdır.
Müddət: 4:01
Təminatlı uğuru hədəfləyən treyder daxili hisslərinə hakim olmağı bacarmalıdır. Psixologiyanızın güclü və zəif cəhətlərini doğru dəyərləndirərək birja ticarətində gücünüzə inamınızı artırın, sağlam düşüncə ilə doğru qərar verə bilmə bacarığınızı artırın!

Psixoanaliz

Hisslərinizə hakim olmağı öyrənin, gücünüzə inamınızı artırın, sağlam düşüncə ilə doğru qərar verə bilmə təcrübəsi qazanın!

Müddət: 2:53

Tezliklə